Grassroots (амер. англ.) – движение, организация, събитие или друго социо-културно явление, включващо жителите на даден район или регион като основна движеща сила за промяна или към подобрение на средата.
Очаквайте скоро цялата фотоистория за подготовката на микрофестивала Нови тъкачи за Габрово

Научи повече за Нови тъкачи за Габрово