Видео тийзър от микрофестивала Нови тъкачи за Габрово (30 септември 2023)
Capturing Creativity е платформа, която осъществява културни проекти и предлага творчески услуги.
Идеята за изкуството като развиващ се и изменящ се процес, който преминава през различни метаморфози и етапи в търсене на себе си и своята завършеност, е в основата на концепцията.
През 2013 г. визуалният артист Росина Пенчева намира призванието си в повдигането на завесата за по-широката публика, показвайки във фотографиите си творческите процеси backstage. В Capturing Creativity тя втъкава и по-разнообразен спектър творчески проекти, чийто основен двигател и идеолог е тя.